Tarieven autorijles

Home » Tarieven Autorijles
All in pakket 1
€2490,-
35 rijlessen
inclusief praktijkexamen
inclusief tussentijdse toets
inclusief theorie examen
Aanmelden
All in pakket 2
€2750,-
40 rijlessen
inclusief praktijkexamen
inclusief tussentijdse toets
inclusief theorie examen
Aanmelden
  • Losse rijles €60,-
  • Praktijkexamen B €320,-
  • Herkansing praktijk examen B €320,-
  • Praktijkexamen B (BNOR) €335,-
  • Tussentijdse toets €240,-
  • Faalangstexamen €369,-
  • Toeslag spoedcursus €420,-
10 lessen
€900,-
Inclusief praktijkexamen
Aanmelden
20 lessen
€1480,-
Inclusief praktijkexamen
Aanmelden
30 lessen
€2020,-
Inclusief praktijkexamen
Aanmelden
40 lessen
€2500,-
Inclusief praktijkexamen
Aanmelden