Tarieven autorijles

Home » Tarieven Autorijles
All in pakket 1
€2360,-
35 rijlessen
inclusief praktijkexamen
inclusief tussentijdse toets
inclusief theorie examen
Aanmelden
All in pakket 2
€2570,-
40 rijlessen
inclusief praktijkexamen
inclusief tussentijdse toets
inclusief theorie examen
Aanmelden
  • Losse rijles €55,-
  • Praktijkexamen B €299,-
  • Herkansing praktijk examen B €299,-
  • Praktijkexamen B (BNOR) €320,-
  • Tussentijdse toets €240,-
  • Faalangstexamen €360,-
  • Toeslag spoedcursus €400,-
10 lessen
€839,-
Inclusief praktijkexamen
Aanmelden
20 lessen
€1365,-
Inclusief praktijkexamen
Aanmelden
30 lessen
€1870,-
Inclusief praktijkexamen
Aanmelden
40 lessen
€2400,-
Inclusief praktijkexamen
Aanmelden