Tarieven autorijles

Home » Tarieven Autorijles
 • Losse rijles € 40,-
 • Praktijkexamen B € 250,-
 • Herkansing praktijk examen B €240,-
 • Praktijkexamen B (BNOR) €270,-
 • Tussentijdse toets € 170,-
 • Faalangstexamen € 290,-
 • Pakket 10 lessen € 599,- (inclusief praktijkexamen)
 • Pakket 20 lessen € 995,- (inclusief praktijkexamen)
 • Pakket 30 lessen € 1390,- (inclusief praktijkexamen)
 • Pakket 35 lessen € 1585,- (inclusief praktijkexamen)
 • Pakket 40 lessen € 1740,- (inclusief praktijkexamen)
All in pakket 1
1640,-
30 rijlessen
inclusief praktijkexamen
inclusief tussentijdse toets
inclusief theorie examen
Aanmelden
All in pakket 2
1950,-
40 rijlessen
inclusief praktijkexamen
inclusief tussentijdse toets
inclusief theorie examen
Aanmelden